65 resultaten gevonden voor "eID"

Resultaten van 11 tot 20 op 65

Archief
CBPL

Advies nr. 19/2014 van 19 maart 2014

2014
Advies betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en tot wijziging van de wet van 8 augustus …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 48/2006 van 20 december 2006

2006
Advies met betrekking tot de beslissing van de ministerraad om over te gaan tot de uitreiking van elektronische verblijfstitels voor vreemdelingen
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 33/2006 van 6 september 2006

2006
Advies met betrekking tot het ontwerp van koninklijk besluit betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 06/2008 van 27 februari 2008

2008
Advies m.b.t. een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteitskaarten
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 15/2015 van 13 mei 2015

2015
Voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen m.b.t. sectoren die onder de bevoegdheid van Binnenlandse Zaken vallen
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 01/2011 van 20 juli 2011

2011
Adviesaanvraag m.b.t. de aanwijzing van de consulent inzake informatieveiligheid voor het Rijksregister
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 02/2015 van 25 februari 2015

2015
Advies m.b.t. het voorontwerp van wet houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 16/2008 van 9 april 2008

2008
Adviesaanvraag m.b.t. het voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en …
Categorie : Publicaties

Pagina's

Praktische toepassingen

2020
Enkele praktische toepassingen over het voorleggen en het uitlezen van de eID.

Archief
CBPL

Advies nr. 08/2013 van 13 maart 2013

2013
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf …
Categorie : Publicaties