65 resultaten gevonden voor "eID"

Resultaten van 11 tot 20 op 65

Document

Beheersplan 2020

2020
Het Beheersplan vertaalt de strategische en operationele doelstellingen uit het Strategisch Plan 2020 –2025 in concrete doelstellingen voor het komende jaar.
Categorie : Publicaties

Document

Aanbeveling nr. 01/2020 van 17 januari 2020

2020
Aanbeveling betreffende de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden
Categorie : Publicaties

Persbericht

De Gegevensbeschermingsautoriteit sanctioneert een handelaar voor het disproportionele gebruik van de eID om een klantenkaart aan te maken

2019
De Autoriteit bestraft een handelaar die als enig middel voor de aanmaak van een klantenkaart, de lezing van de elektronische identiteitskaart voorstelt. De opgelegde administratieve …

Document

Advies nr. 115/2019 van 5 juni 2019

2019
Adviesaanvraag m.b.t. het ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen betreffende het toezicht op de diamantsector
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 113/2019 van 5 juni 2019

2019
Ontwerp van besluit van de Franse Gemeenschapsregering houdende wijziging van het besluit van 8 mei 2018 betreffende de adoptie.
Categorie : Publicaties

Document

Advies nr. 101/2019 van 5 juni 2019

2019
Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 307, §1/1, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.
Categorie : Publicaties

Document

Jaarverslag 2018

2019
Raadpleeg het jaarverslag 2018 van de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 100/2019 van 3 april 2019

2019
Adviesaanvraag betreffende een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 2003 betreffende de identiteit
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 145/2018 van 19 december 2018

2018
Adviesaanvraag betreffende het Koninklijk besluit tot vaststelling van het model van legitimatiekaart uitgereikt aan personen opgenomen in het Nationaal register voor gerechtsdeskundigen …
Categorie : Publicaties

Archief
CBPL

Advies nr. 141/2018 van 19 december 2018

2018
Advies betreffende een voorontwerp van decreet en een voorontwerp van ordonnantie houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse …
Categorie : Publicaties