92 resultaten gevonden

Resultaten van 26 tot 50 op 92

Persbericht

Temperatuurcontroles: de GBA neemt contact op met Brussels Airport

2020
De GBA maakt zich zorgen naar aanleiding van de berichtgeving over temperatuurcontroles op Brussels Airport. Voor de GBA bestaat er momenteel geen wettelijke basis om met geavanceerde …

Persbericht

De GBA houdt het initiatief voor de installatie van slimme camera’s aan de Kust nauwlettend in het oog

2020
De GBA vernam via de pers dat slimme camera's aan de Belgische kust worden geïnstalleerd om de opkomst te meten. De GBA zal contact opnemen met de betrokken partijen zodat …

Persbericht

Het afstaan van gegevens kan geen voorwaarde zijn voor toegang tot fiscale informatie

2020
Wie straks voor het invullen van zijn belastingbrief informatie gaat zoeken op de Fisconetplus website van de FOD Financiën, zal daarvoor niet meer zijn Microsoft account …

Persbericht

De AVG viert haar tweede verjaardag

2020
Vandaag 25 mei 2020 is de tweede verjaardag van de inwerkingtreding van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), tijd dus om een blik te werpen op de belangrijkste statistieken …

Persbericht

Opsporingsapplicaties en COVID-19 databanken: voor de GBA moeten de voorontwerpen van koninklijke besluit worden herzien

2020
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is met spoed geraadpleegd om advies uit te brengen over twee voorontwerpen van koninklijke besluit betreffende respectievelijk het …

Persbericht

Direct marketing: de Gegevensbeschermingsautoriteit legt de spelregels uit

2020
Vandaag publiceert de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) een aanbeveling over direct marketing*, haar eerste aanbeveling voor het jaar 2020. Alexandra Jaspar, Directeur …

Persbericht

De sector telecommunicatie en media, de overheid en online gegevensbescherming hoog op de radar van de GBA

2019
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) publiceert vandaag, 12 december 2019, een ontwerp van haar strategisch plan 2019-2025. In de tekst worden de prioriteiten bepaald en …

Persbericht

De Geschillenkamer bestraft twee kandidaten bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

2019
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) heeft in twee afzonderlijke dossiers twee administratieve boetes van elk 5000 euro opgelegd. Deze boetes bestraffen het misbruik van …

Persbericht

De Gegevensbeschermingsautoriteit en Ozark Henry moedigen de burgers aan om hun gegevens beter te beschermen

2019
Burgers bewuster maken van het belang van gegevensbescherming, dat is het doel van de nieuwe campagne(*) van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Nog te weinig Belgen kennen …

Persbericht

De Gegevensbeschermingsautoriteit sanctioneert een handelaar voor het disproportionele gebruik van de eID om een klantenkaart aan te maken

2019
De Autoriteit bestraft een handelaar die als enig middel voor de aanmaak van een klantenkaart, de lezing van de elektronische identiteitskaart voorstelt. De opgelegde administratieve …

Persbericht

De Belgische en Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten werken samen aan het dossier betreffende het gegevenslek bij Mastercard

2019
De Belgische gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) en de gegevensbeschermingsautoriteit van de Duitse deelstaat Hessen werden door Mastercard op de hoogte gebracht van een …

Persbericht

Gegevenslek van 2000 vingerafdrukken : De Gegevensbeschermingsautoriteit volgt de zaak Adecco van nabij

2019
De Gegevensbeschermingsautoriteit is door Adecco op de hoogte gebracht van een lek van biometrische gegevens bij het bedrijf Suprema, waarbij de vingerafdrukken van ongeveer …

Persbericht

De Gegevensbeschermingsautoriteit berispt de FOD Volksgezondheid

2019
Vandaag, dinsdag 9 juli 2019 besliste de Gegevensbeschermingsautoriteit om een berisping te formuleren ten aanzien van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Deze sanctie …

Persbericht

De Gegevensbeschermingsautoriteit legt een sanctie op in het kader van een verkiezingscampagne

2019
Op dinsdag 28 mei 2019, legde de Gegevensbeschermingsautoriteit haar eerste financiële sanctie op sinds de inwerkingtreding van de AVG. Deze administratieve boete bedraagt …

Persbericht

Het Hof van Beroep van Brussel beslist om de zaak Facebook door te verwijzen naar het Hof van Justitie van de Europese Unie

2019
Vandaag op 8 mei 2019 sprak het Hof van Beroep van Brussel zich uit in de zaak Facebook na de pleidooien van 27 en 28 maart 2019. De Autoriteit verdedigde de bevoegdheid van de Belgische …

Persbericht

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2018

2019
Het jaar 2018 stond helemaal in het teken van de verandering. Op 25 mei 2018 maakte de Privacycommissie immers plaats voor de Gegevensbeschermingsautoriteit en op diezelfde dag …

Persbericht

Een nieuw begin voor de Gegevensbeschermingsautoriteit!

2019
Het was nodig de Privacycommissie te hervormen om de nieuwe bevoegdheden te kunnen uitoefenen die haar door de AVG werden toegekend. Zo werd de Privacycommissie op 25 mei 2018 de Gegevensbeschermingsautoriteit. …

Persbericht

De Autoriteit verdedigt haar argumentatie voor het Hof van Beroep te Brussel in de Facebook-zaak

2019
Op 27 en 28 maart 2019 vinden voor het Hof van Beroep de pleidooien in de Facebook-zaak plaats. Facebook heeft immers beroep aangetekend tegen het vonnis van 16 februari 2018 van de …

Persbericht

Conclusies van de advocaat-generaal betreffende het gebruik van plug-ins door webmanagers

2018
Advocaat-generaal Bobek deelde op 19 december 2018 zijn conclusies mee in de zaak C-40/17 Fashion ID GmbH & Co. KG/Verbraucherzentrale NRW eV.

Persbericht

Zes maanden AVG: een balans

2018
Op 25 mei trad de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) in werking. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) kreeg een nieuwe structuur en zag het aantal adviesvragen, informatievragen …

Persbericht

Smartspeelgoed kopen: ja maar met kennis van zaken !

2018
De feesten komen snel naderbij en dus is de koopjesperiode volop aan de gang! Hebben uw kinderen al hun verlanglijstje afgegeven? Het is dus nu of nooit ! Auto's met afstandbediening, …

Persbericht

GBA adviseert opnieuw ongunstig over de registratie van de vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaart

2018
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) formuleert een advies uit eigen beweging naar aanleiding van de hoorzitting in het parlement over een wetsontwerp dat diverse bepalingen …

Persbericht

Europees Hof van Justitie bevestigt bevoegdheid van nationale toezichthouders om op te treden tegen Facebook

2018
Op 5 juni 2018 deed het Europees Hof van Justitie uitspraak in de zaak Wirtschaftsakademie (C-210/16).

Persbericht

Autoriteit publiceert jaarverslag 2017

2018
Aan de vooravond van de AVG, die de huidige Autoriteit grondig zal hervormen, presenteert de Autoriteit haar laatste jaarverslag alvorens haar transformatie naar de “Gegevensbeschermingsautoriteit”. …

Persbericht

Cambridge Analytica: ook Belgische gebruikers getroffen

2018
In het licht van het Facebook-schandaal, dat steeds verder uitdijt, blijkt nu ook de data van tienduizenden Belgen in handen te zijn gekomen van het Britse data-analysebedrijf Cambridge …