82 resultaten gevonden

Resultaten van 51 tot 75 op 82

Document

Beslissing ten gronde nr. 37/2020 van 14 juli 2020

2020
[translation] X v Google (delinking, right to be forgotten)
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 36/2020 van 9 juli 2020

2020
[originele versie] Klacht omtrent camerabewaking in en om appartementsgebouw in mede-eigendom en aanduiding van de verwerkingsverantwoordelijke
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 35/2020 van 30 juni 2020

2020
[originele versie] Hergebruik van profielfoto beschikbaar op Facebook
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 34/2020 van 23 juni 2020

2020
[originele versie] Verwerking van de persoonsgegevens opgenomen in de Kruispuntbank van de voertuigen
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 33/2020 van 19 juni 2020

2020
[originele versie] Klacht wegens het onrechtmatig en onjuist verwerken van persoonsgegevens en inbreuken bij het uitoefenen van de rechten van de betrokkene
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 32/2020 van 16 juni 2020

2020
[vertaling] Klacht van mevrouw X tegen de vzw Y - Uitoefening van het recht van bezwaar in het kader van direct marketing en een gebrek aan samenwerking met de Gegevensbeschermingsautoriteit
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 31/2020 van 16 juni 2020

2020
[originele versie] Klacht wegens gebruik van Smartschool voor het uitvoeren van een enquête ‘welbevinden’ bij minderjarige leerlingen zonder toestemming van de ouders
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 30/2020 van 8 juni 2020

2020
[vertaling] Gemeente X vs. Y (gemeentebestand)
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 29/2020 van 8 juni 2020

2020
[vertaling] Klacht van de heer X tegen mevrouw Y - gebruik van een professioneel e-mailadres voor de correspondentie betreffende kosten voor alimentatie in het kader van een familiegeschil
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 28/2020 van 29 mei 2020

2020
[originele versie] Klacht wegens het toesturen van publiciteit door Y VZW
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 25/2020 van 14 mei 2020

2020
[translation] Legal basis for the processing of personal data by a social media platform
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 25/2020 van 14 mei 2020

2020
[originele versie] Rechtsgrondslag van verwerkingen van persoonsgegevens door sociale media platform 
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 24/2020 van 14 mei 2020

2020
[originele versie] Gebrek aan transparantie in de privacyverklaring van een verzekeringsmaatschappij.
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 22/2020 van 8 mei 2020

2020
[originele versie] Inbreuk in verband met persoonsgegevens en verplichting tot het (tijdig) sluiten van een verwerkersovereenkomst
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 19/2020 van 29 april 2020

2020
[vertaling] Klacht tegen een gemeente over de rechtmatigheid van de raadpleging van een burgerfoto in het Rijksregister door een gemeentemedewerker
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 18/2020 van 28 april 2020

2020
[originele versie] Inspectieverslag over verantwoordelijkheid bij gegevenslekken en positie functionaris gegevensbescherming
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 17/2020 van 28 april 2020

2020
[vertaling] Klacht van twee klanten tegen hun bank naar aanleiding van hun verzoek om kennisgeving per kerende post van alle persoonsgegevens die de bank over hen bezit.
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 16/2020 van 20 april 2020

2020
[vertaling] Klacht tegen een winkel over het gebruik van bewakingscamera's
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 15/2020 van 15 april 2020

2020
[originele versie] Klacht wegens de verwerking van de persoonsgegevens van huurders via de belastingaangifte door een gemeente
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 03/2020 van 21 februari 2020

2020
[vertaling] Klacht van de heer X tegen twee voormalige werkgevers
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 09/2019 van 17 december 2019

2019
[originele versie] Klacht tegen ex-partner en buren wegens het verzamelen van o.a. foto’s en camerabeelden met het oog op controle
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 12/2019 van 17 december 2019

2019
[Originele versie] Boete voor schending door website van verplichtingen inzake transparantie en toestemming in termen van cookies
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 11/2019 van 25 november 2019

2019
[vertaling] Klacht tegen een kandidaat voor gemeenteraadsverkiezingen wegens niet-naleving van het finaliteitsbeginsel in de context van het verzenden van verkiezingspropaganda
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 10/2019 van 25 november 2019

2019
[vertaling] Klacht tegen een kandidaat voor gemeenteraadsverkiezingen wegens niet-naleving van het finaliteitsbeginsel in de context van het verzenden van verkiezingspropaganda
Categorie : Publicaties

Document

Beslissing ten gronde nr. 13/2019 van 17 september 2019

2019
[vertaling] Rechten van de betrokkene, niet-ophalen van aangetekende zending - boete
Categorie : Publicaties