Professionele telefoongesprekken

Beluisteren en opnemen van telefoongesprekken

Gesprekken opnemen mag in de regel niet maar er zijn uitzonderingen. Zo mogen bijvoorbeeld de gesprekken tussen klanten en medewerkers van de bank worden opgenomen als bewijs dat er een commerciële transactie of een zakelijke communicatie heeft plaats gevonden.

Dit wordt overigens uitdrukkelijk omschreven in de Wet elektronische communicatie (WEC).

Een andere uitzondering is de kwaliteitscontrole van de telefonische dienstverlening van werknemers aan klanten. De werkgever moet er evenwel voor zorgen dat alle partijen (werknemers en klanten) geïnformeerd worden over het beluisteren en opnemen van de telefoongesprekken. Meer hierover

Controle van het telefoongebruik van het personeel

Mag een werkgever het telefoongebruik van zijn werknemers controleren door lijsten bij te houden met telefoonnummers waarmee de werknemer een gesprek heeft gevoerd?

Meer hierover