Privacywet en uitvoeringsbesluiten

De Privacywet

De Privacywet wil de burger beschermen tegen misbruik van zijn persoonlijke gegevens. Hij bevat zowel de rechten en plichten van de persoon wiens gegevens verwerkt worden als de rechten en plichten van de verwerker zelf.

Meer over de Privacywet

Uitvoeringsbesluiten van de Privacywet

Het eerste uitvoeringsbesluit van de Privacywet kwam er in 2001, naar aanleiding van de aanpassing van de Privacywet aan Europese Richtlijn 95/46/EG. In 2003 legde een tweede uitvoeringsbesluit de manier vast waarop de sectorale comités werken.

KB 17/12/2003 raadplegen