Gegevensbeschermingsverklaring - algemeen

Wie zijn we?

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) van België

= onafhankelijk collateraal orgaan van De Kamer + verwerkingsverantwoordelijke

Taak

= toezien op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
en wetgeving genomen in uitvoering ervan.

Contact

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 contact(at)apd-gba.be

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens ?

Hieronder kan u per doeleinde terugvinden welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkregen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze eventueel delen.

Wij aanvaarden geen aangiftes meer en oefenen ook geen onrechtstreekse toegangen van politie- en inlichtingendiensten meer uit. Ze zijn wel opgenomen omdat wij de dossiers nog een periode bewaren. 

Wat zijn uw rechten?

Als u een vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw informatie gebruiken, neem dan contact op met ons. 

Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij u binnen 1 maand.

Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij u binnen 1 maand weten hoe dit komt.

Recht op inzage
U heeft het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben en we kunnen u in beginsel een gratis kopie hiervan geven. Voor bepaalde dossiers kunnen wij u dit recht nier verlenen.
Recht op verbetering
Denkt u dat uw gegevens niet meer juist of actueel zijn? U heeft het recht om ons te vragen deze te corrigeren.
Recht van bezwaar
U heeft het recht om ons te vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens.
Recht op verwijdering of vergetelheid
U heeft het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
Een vraag? U wil uw rechten uitoefenen?

U heeft een vraag hierover of u wil uw rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op.

✅ Post

Gegevensbeschermingautoriteit - DPO
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

✅ Mail

 dpo(at)apd-gba.be