Privacyverklaring

Wie zijn we?

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) van België

= onafhankelijk collateraal orgaan van De Kamer + verwerkingsverantwoordelijke

Taak

= toezien op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
en wetgeving genomen in uitvoering ervan.

Contact

Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
 contact(at)apd-gba.be

Meer informatie
De GBA is opgericht onder de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit . Het voorontwerp van de Kaderwet zal samen met de wet van 3 december 2017 de basis zijn voor de doeleinden van de organisatie.
Waarom deze gegevensbeschermingsverklaring?

Als Gegevensbeschermingsautoriteit verwerken wij persoonsgegevens van verschillende websitegebruikers voor verschillende doeleinden.

Deze gegevensbeschermingsverklaring geeft een overzicht van de verwerkingen van onze website en is bedoeld voor alle burgers die gebruik maken van onze website.

Wat doen we met uw persoonlijke informatie?

De verwerkingen van persoonsgegevens door de website heeft twee doeleinden:

1. Informatieverstrekking en bijstand aan burgers en organisaties, o.a. via contactformulieren (wettelijke verplichting);
2. Werking en beveiliging (legitiem belang (functionele cookies) en toestemming (analysecookies)).

Welke persoonsgegevens?Hoe hebben we deze gegevens verkregen?Hoe lang?Naar wie?
Uit contactformulierenRechtstreeks betrokkene/organisatie(s)1 jaarGeen externe communicatie
Technische essentiële cookiesRechtstreeks betrokkenezie cookiebeleidGeen externe communicatie
Functionele cookiesRechtstreeks betrokkenezie cookiebeleidGeen externe communicatie
AnalysecookiesRechtstreeks betrokkenezie cookiebeleidGeen externe communicatie

Enkel in uitzonderlijke gevallen en als dit nodig is voor het technisch beheer van onze website,
kan de organisatie die instaat voor het bouwen en onderhoud van onze website (The Reference) toegang hebben tot deze persoonsgegevens.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft rechten om controle te houden over uw persoonsgegevens. Als u een vraag of een probleem hebt met de manier waarop wij uw informatie gebruiken, neem dan contact op met ons. 

Als u ons contacteert om uw rechten uit te oefenen dan antwoorden wij u binnen 1 maand.

Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan laten wij u binnen 1 maand weten hoe dit komt.

Wat weten jullie over mij?
U heeft het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben en we kunnen u in beginsel een gratis kopie hiervan geven.
Er is een fout gelopen in mijn persoonlijke informatie
Denkt u dat uw gegevens niet meer juist of actueel zijn? U heeft het recht om ons te vragen deze te corrigeren.
Een vraag? Een probleem?

U heeft een vraag hierover of u wil uw rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op.

✅ Post

Gegevensbeschermingautoriteit - DPO
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

✅ Mail

 dpo(at)apd-gba.be