Privacythema's

Algemeen: verwerkingen van persoonsgegevens

We zijn er ons niet altijd even goed van bewust, maar verwerkingen van persoonsgegevens spelen een grote rol in ons dagelijks leven, zowel in het openbaar bestuur, de gezondheidszorg, sociale zekerheid, telecommunicatie, financiële dienstverlening en direct marketing.
Maar wat zijn persoonsgegevens nu precies? En welke soorten verwerkingen zijn er? Door wie en waarom? Meer duidelijkheid daarover krijgt u in deze rubriek.

Wat zijn persoonsgegevens? Wat is een gegevensverwerking? Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking? Het doel van een gegevensverwerking

Themadossiers

Over bepaalde contexten of thema's krijgt de Autoriteit steeds terugkerende vragen. Daar wordt extra aandacht aan besteed in deze rubriek, die een schat aan concrete informatie bevat.

Naar de themadossiers

De verschillende rechten

De Privacywet voorziet bij de verwerking van persoonsgegevens in verschillende rechten, zoals bijvoorbeeld een recht van toegang, verzet en verbetering.

Meer over deze rechten

Grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens

In het huidige tijdperk van globalisering worden gegevens steeds frequenter naar het buitenland doorgegeven, vooral dan binnen multinationals. Dat kan echter niet zomaar.

Meer over grensoverschrijdende doorgifte