Waar wij dagelijks rond werken

Algemeen: verwerkingen van persoonsgegevens

We zijn er ons niet altijd even goed van bewust, maar verwerkingen van persoonsgegevens spelen een grote rol in ons dagelijks leven, zowel in het openbaar bestuur, de gezondheidszorg, sociale zekerheid, telecommunicatie, financiële dienstverlening en direct marketing.
Maar wat zijn persoonsgegevens nu precies? En welke soorten verwerkingen zijn er? Door wie en waarom? Meer duidelijkheid daarover krijgt u in deze rubriek.

Wat zijn persoonsgegevens? Wat is een gegevensverwerking? Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking? Het doel van een gegevensverwerking

Uitgebreide nota "Bescherming van persoonsgegevens in België"

Themadossiers

Over bepaalde contexten of thema's krijgt de Autoriteit steeds terugkerende vragen. Daar wordt extra aandacht aan besteed in deze rubriek, die een schat aan concrete informatie bevat.

Naar de themadossiers

De kwaliteit van de gegevens

Naast de verschillende rechten en plichten waarin de Privacywet voorziet, is het ook van belang dat de persoonsgegevens zelf aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Meer over de kwaliteit van de persoonsgegevens

De verschillende rechten

De Privacywet voorziet bij de verwerking van persoonsgegevens in verschillende rechten, zoals bijvoorbeeld een recht van toegang, verzet en verbetering.

Meer over deze rechten

Grensoverschrijdende doorgifte van persoonsgegevens

In het huidige tijdperk van globalisering worden gegevens steeds frequenter naar het buitenland doorgegeven, vooral dan binnen multinationals. Dat kan echter niet zomaar.

Meer over grensoverschrijdende doorgifte

Openbaar register

Alle gegevensverwerkingen die bij de Autoriteit zijn aangegeven, zijn opgenomen in het openbaar register.

Meer over het openbaar register

Aangifte

Voor een verantwoordelijke voor de verwerking een gegevensverwerking verricht, moet die worden aangegeven bij de Autoriteit.

Meer over de aangifte