Phishing, laat u niet beetnemen !

Ondernemingen maken handig gebruik van de AVG om, soms op agressieve wijze, professionals (bedrijven, ambachtslui, artsen, ...) te waarschuwen of angst aan te jagen teneinde via een website een helpdesk dienstverlening te verkopen om de naleving van de AVG te ondersteunen. Deze ondernemingen beweren soms zeer nauw samen te werken met de Gegevensbeschermingsautoriteit, wat niet het geval is. Laat u niet beetnemen !

De Autoriteit ontving verschillende klachten tegen ondernemingen die dergelijke praktijken toepassen. Deze laatsten contacteren u per telefoon of sturen u mails om u naar hun website te lokken en vragen u vervolgens u aan te loggen met uw persoonlijke gegevens (phishing). Zij dreigen er zelfs mee uw weigering om u in regel te stellen met de AVG te signaleren indien u geen gebruik wil maken van hun diensten tegen betaling. Deze ondernemingen voegen hier als drukkingsmiddel aan toe dat hun signalering van niet-conformiteit u een zeer hoge boete zou kunnen opleveren.

De Autoriteit wenst te onderstrepen dat zij geen enkele onderneming of organisme heeft gecertificeerd. De Voorzitter van de GBA heeft zich hierover trouwens reeds uitgesproken:

"Laat u niet vangen door dergelijke ondernemingen. Op vandaag bestaat er geen enkel officieel AVG label en de Gegevensbeschermingsautoriteit werkt met niemand samen om de naleving van de AVG te controleren. Op dit ogenblik bestaat er,- dixit Willem Debeuckelaere -, slechts één betrouwbaar document inzake certificering, namelijk de richtlijnen van het Europees Comité voor gegevensbescherming (voorheen de Werkgroep Artikel 29").

Wij raden de personen die slachtoffer zijn van deze praktijken aan om klacht in te dienen bij de lokale politie alsook bij de FOD Economie via de website https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/nl/welkom.

De Autoriteit zal een dossier aan de FOD Economie overmaken.