Openbare raadpleging over direct marketing

De Gegevensbeschermingsautoriteit zal binnenkort haar Aanbeveling nr 02/2013 van 30 januari 2013 betreffende direct marketing updaten. Om de professionelen in de sector zo goed mogelijk te ondersteunen met zo nuttig en operationeel mogelijke informatie, start de Autoriteit van 12 juni tot en met 31 juli 2019 met een openbare raadpleging.

Om dit te doen, vraagt de Autoriteit om deel te nemen aan haar openbare raadpleging die uit twee luiken bestaat.

Het eerst luik van de raadpleging strekt ertoe de meest gestelde vragen en de problemen op het terrein te kennen die verband houden met de toepassing van de AVG.

Het tweede luik is erop gericht om de technieken en/of technologieën te kennen waarvan de verwerkingsverantwoordelijken gebruik maken voor direct marketing.

De Autoriteit garandeert de deelnemers anonimiteit en de bescherming van hun knowhow. Hiertoe is op het verstrekte formulier geen identificatie van de onderneming of de persoon die op het formulier reageert, vereist.

Deelnemen