Onrechtstreekse toegang ingevolge de TFTP-overeenkomst

Artikel 15 van de overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het financiële berichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het programma voor het traceren van terrorismefinanciering ("de TFTP-overeenkomst") maakt het mogelijk toegang te krijgen tot gegevens die ingevolge deze overeenkomst verwerkt worden. Dankzij artikel 16 kan gevraagd worden om onjuiste gegevens of gegevens die in strijd met de overeenkomst verwerkt worden te verbeteren, wissen of af te schermen. Deze artikelen bepalen dat de nationale gegevensbeschermingsautoriteit, in België de Autoriteit, als tussenpersoon optreedt voor contacten met het Amerikaanse Ministerie van Financiën (U.S. Treasury Department), dat belast is met de uitvoering van de TFTP-overeenkomst.

Als u een verzoek wilt indienen zoals beschreven staat in artikel 15 en/of 16 van de TFTP-overeenkomst, dan moet u een aantal formulieren invullen en ondertekenen, die u kunt vinden bij de downloads in het blokje rechtsboven op deze pagina:

  • Formulier A: identiteitscontrole.
    De Autoriteit moet kunnen nagaan of u bent wie u zegt te zijn. Daarom moet u ons een kopie van een identiteitsbewijs bezorgen. Geldige identiteitsbewijzen zijn uw elektronische identiteitskaart, paspoort of rijbewijs. Deze kopie van uw identiteitsbewijs wordt niet doorgegeven aan het Amerikaanse Ministerie van Financiën en zal uiterlijk 6 maanden na het afsluiten van uw dossier vernietigd worden. Mocht u om een of andere reden geen kopie van uw identiteitsbewijs kunnen of willen opsturen, dan kunt u in uw brief een afspraak vragen met een medewerker van de Autoriteit om uw identiteitsbewijs te komen tonen;
  • Formulier B: verzoek om toegang volgens artikel 15 van de TFTP-overeenkomst;
  • Formulier C: verzoek om verbetering, schrapping of afscherming volgens artikel 16 van de TFTP-overeenkomst.
    Het spreekt vanzelf dat u dit formulier niet hoeft in te vullen als u enkel toegang tot uw gegevens vraagt;
  • Formulier D: verklaring van afstand.
    Met deze verklaring geeft u aan dat u de Autoriteit toestemming geeft om het Amerikaanse Ministerie van Financiën in uw naam te contacteren.

Opgelet: om u te helpen deze formulieren in te vullen, heeft de Autoriteit gezorgd voor een Nederlandse vertaling, maar de formulieren moeten in het Engels ingevuld worden, anders aanvaardt het Amerikaanse Ministerie van Financiën ze niet.

Uitgebreide informatie over uw verzoek kunt u ons in een begeleidende brief bij de formulieren bezorgen. Gelieve duidelijk aan te geven of wij de informatie in deze brief al dan niet mogen doorgeven aan het Amerikaanse Ministerie van Financiën.

Zodra wij uw verzoek ontvangen, sturen wij de formulieren door naar het Amerikaanse Ministerie van Financiën. De informatie die wij van het Amerikaanse Ministerie van Financiën ontvangen, sturen wij u onverwijld door. U moet zich er echter wel van bewust zijn dat die informatie erg beperkt kan zijn aangezien het hier gaat om gerechtelijke gegevens.