Internationaal

Het Europees Comité voor gegevensbescherming

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) is een onafhankelijk Europees orgaan, opgericht door de Europese Verordening over de gegevensbescherming (AVG) dat het waarborgen van een coherente toepassing tot doel heeft van de AVG alsook van de Europese richtlijn gegevensbescherming bij rechtshandhaving in de Europese Unie.

Meer over het EDPB

Visa Informatie Systeem (VIS)

Dankzij het Visa Informatie Systeem (VIS) kunnen de Schengenlanden visumgegevens uitwisselen.

Meer over het VIS

Cöordinatiegroep voor toezicht Eurodac

Het Eurodac-systeem helpt de lidstaten van de Europese Unie (EU) met de identificatie van asielzoekers.

Meer over Eurodac

Global Privacy Enforcement Network

Het Global Privacy Enforcement Network (GPEN) werd opgericht om grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen tussen privacyautoriteiten.

Meer over het GPEN

Working Party on Police and Justice (WPPJ)

De WPPJ volgde de ontwikkelingen op politioneel en gerechtelijk gebied en het effect daarvan op de bescherming van persoonsgegevens. In mei 2012 werd echter besloten het mandaat van deze werkgroep niet meer te verlengen.

Meer over de WPPJ

Conferentie van privacycommissies uit Franstalige landen (AFAPDP

De privacycommissies van Franstalige landen wisselen eveneens hun ervaringen uit op een aparte jaarlijkse conferentie.

Meer over de AFAPDP-conferentie