Algemene machtigingen

Tot op heden heeft het Sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen nog geen algemene machtigingen verleend.