geactualiseerd i.f.v. de AVG

Uitoefening van het recht van verzet

Om uw recht van verzet uit te oefenen, dient u uw verzoek te richten aan de verwerkingsverantwoordelijke. Als betrokken persoon moet u uw identiteit bewijzen, wat inhoudt dat u best een kopie van uw identiteitskaart toevoegt aan het verzoek.

Ook dient het verzoek te beantwoorden aan een aantal formele vereisten. Overeenkomstig de AVG is immers een gedagtekend en ondertekend verzoek nodig. Het verzoek moet langs de post of met een telecommunicatiemiddel worden verstuurd (bv. fax of e-mail met elektronische handtekening), maar kan ook ter plaatse worden afgegeven.

Om het u gemakkelijk te maken stelt de Autoriteit twee modelbrieven ter beschikking om uw recht op verzet uit te oefenen, met name een brief voor uw algemeen recht op verzet en een brief voor uw recht op verzet in het kader van direct marketing. U hoeft enkel nog een aantal concrete (contact)gegevens in/aan te vullen en onze toelichtingen voor u te schrappen (in het grijs gemarkeerd).

De verwerkingsverantwoordelijke beschikt over één maand om u te antwoorden.

Indien de verwerkingsverantwoordelijke niet of ontoereikend antwoordt, kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit die dan in het kader van haar bemiddelingsopdracht kan tussenkomen om de naleving van uw recht te verkrijgen.

De Autoriteit heeft eveneens een modelbrief met bemiddelingsaanvraag opgesteld indien u een dergelijke tussenkomst wenst.