Het recht van verzet bij direct marketing

Wanneer iemand uw persoonsgegevens verzamelt met het oog op direct marketing (waaronder reclameacties), kan u zich altijd kosteloos en zonder enige verantwoording verzetten tegen de verwerking.

Wanneer u een antwoordstrook invult en de persoon die de gegevens verzamelt het voornemen heeft ze aan directmarketingbedrijven te bezorgen, moet hij dit op de strook vermelden en heeft u het recht zich zonder enige verantwoording tegen deze mededeling te verzetten. Ook wie wordt lastiggevallen met telefonische voorstellen om lederen salons te gaan bekijken of wijn te proeven, kan eisen om geschrapt te worden van de lijst van de persoon die hem opbelt.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in het themadossier direct marketing.