Telefoongidsen

Verschillende instanties publiceren een (officiële) telefoongids. Momenteel handelt het over: Belgacom, De Flapuit, Kapitol, Media Books, Truvo, de gemeente Kinrooi, Unizo Wevelgem, European Directory Assistance en Berlyse.

De Autoriteit krijgt regelmatig vragen van mensen die niet wensen te worden opgenomen in een dergelijke gids. Hiervoor bestaat een specifiek recht van verzet.

Namen, adressen en telefoonnummers van natuurlijke personen zijn persoonsgegevens in de zin van de AVG. De publicatie ervan in een gids op het internet vormt een verwerking, waardoor de AVG van toepassing is.

De Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voorziet onder meer in het feit dat "de personen die openbare telefoondiensten aanbieden aan abonnees (…) de noodzakelijke abonneegegevens ter beschikking [stellen] van de personen die een aangifte [bij het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie] hebben gedaan (…)", en dit met het oog op de levering van een telefoongids.

Een overzicht van wie precies een dergelijke aangifte heeft verricht kan u vinden op de website van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT).

Niettemin voorziet de AVG in een recht van verzet van de betrokken persoon tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens. Dit recht moet evenwel worden uitgeoefend in de vorm zoals voorgeschreven door de AVG.

In België hebben zoals hierboven reeds werd vermeld verschillende instanties een aangifte bij het BIPT gedaan, waardoor er met andere woorden verschillende telefoongidsuitgevers zijn. Het recht van verzet dat de betrokkene rechtstreeks bij een dergelijke gidsuitgever verricht, zal dan ook enkel gelden ten aanzien van die specifieke gidsuitgever.

De wet betreffende de elektronische communicatie maakt het evenwel ook mogelijk dat de betrokkene rechtstreeks bij zijn operator een recht van verzet uitoefent, wat het voordeel biedt dat zijn persoonsgegevens nadien niet meer worden doorgegeven aan de verschillende erkende gidsuitgevers voor opname in een concrete gids. Dit recht wordt op dezelfde manier uitgeoefend als het algemene recht van verzet.