Openbaarheid van bestuur

De Grondwet voorziet in de openbaarheid van bestuursdocumenten. Indien u in contact komt met een openbaar bestuur (bv. een gemeente), bent u in beginsel titularis van dit grondrecht.

Een van de concrete rechten die verbonden zijn aan deze openbaarheid van bestuur betreft met name een recht van inzage dat in beginsel gratis is. Gelet op de bevoegdheidsverdeling in België zijn er verscheidene openbaarheidsregelgevingen met gemeenschappelijke kenmerken, maar evenzeer met verschillen.

In principe hebben deze wetgevingen tevens specifieke beroepsinstanties in het leven geroepen voor het geval dat openbaarheid door een bestuur wordt geweigerd.