Visie en missie van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Nieuw strategisch en beheersplan

Het directiecomité van de GBA zal beslissen over het strategisch plan en het beheersplan, daaronder begrepen de jaarlijkse prioriteiten van de GBA. Het directiecomité zal hierbij het advies vragen van de reflectieraad en zal het strategisch plan gedurende minimaal 2 weken ter openbare raadpleging voorleggen.

Meer info over de visie en de missie van de GBA zal gepubliceerd worden na opmaak van het strategisch plan door het directiecomité.