Visie en missie van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Visie

"Leiden naar een digitale wereld waar privacy een realiteit is voor iedereen"

Missie

De GBA wil burgers beschermen en een cultuuromslag realiseren door:

  • hun recht op privacy te beschermen
  • respectvolle innovatie te stimuleren
  • strategisch samen te werken met partners

De GBA verbindt zich naar burgers, private en publieke actoren ertoe om te:

  • informeren en bemiddelen
  • interpreteren en adviseren
  • gidsen en toezicht uit te oefenen
  • onderzoeken en te controleren
  • consistente rechtspraak op te bouwen en daadkrachtig op te reden

Beheersplan 2020

Het Beheersplan vertaalt de strategische en operationele doelstellingen uit het Strategisch Plan 2020 –2025 in concrete doelstellingen voor het komende jaar.