Samenstelling van de GBA

De leden van het directiecomité, het kenniscentrum en de geschillenkamer worden door de Kamer van Volksvertegenwoordigers benoemd. Samen bieden ze het hoofd aan de juridische, economische, ethische en technologische uitdagingen van de evolutie van de digitale samenleving. De leden van het directiecomité, het kenniscentrum en de geschillenkamer zijn benoemd voor een eenmaal hernieuwbare termijn van zes jaar.

Directiecomité

David StevensVoorzitter GBA en Directeur van het algemeen secretariaat
Alexandra JasparDirecteur van het kenniscentrum
Charlotte DereppeDirecteur van de eerstelijnsdienst
Peter Van den EyndeInspecteur-generaal van de inspectiedienst
Hielke HijmansVoorzitter van de geschillenkamer

 

Kenniscentrum

Het kenniscentrum is samengesteld uit zes leden en de directeur van het kenniscentrum, Alexandra Jaspar.

Yves-Alexandre de Montjoye
Joëlle Jouret
Bart Preneel
Frank Robben

Nicolas Waeyaert

Séverine Waterbley

 

Geschillenkamer

De geschillenkamer is samengesteld uit zes leden en de directeur van de geschillenkamer, Hielke Hijmans.

Yves Poullet
Romain Robert
Dirk Van der Kelen
Jelle Stassijns
Christophe Boeraeve
Frank De Smet