Hoe stelt u zich kandidaat?

De inschrijving gebeurt, op straffe van onontvankelijkheid, uitsluitend per e-mail met vermelding van de examenreferentie naar dit adres  : HR@apd-gba.be. U zal een ontvangstmelding krijgen.

De sollicitatie is maar ontvankelijk wanneer ze vergezeld is van :

  • een afschrift van de vereiste studiegetuigschriften of diploma’s;
  • een curriculum vitae;
  • een afzonderlijke nota waarin de motivering voor de geambieerde functie blijkt en de beroepservaring wordt toegelicht.

Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot Elisabeth Nam (telefoon: 02/274.48.23, e-mail : HR@apd-gba.be).