Vacatures

Bij het secretariaat van de Gegevensbeschermingsautoriteit werken ambtenaren. Ze worden aangeworven onder een eigen statuut, dat op voorstel van de Gegevensbeschermingsautoriteit werd goedgekeurd door de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers. In bijzondere omstandigheden kan de Gegevensbeschermingsautoriteit ook personeel in dienst nemen op contractuele basis. Vacatures worden aangekondigd in het Belgisch Staatsblad, op deze website en soms ook in de pers.

Vacante betrekkingen

De GBA is momenteel op zoek naar een contractuele Rechtskundig Adviseur.

Inschrijving gebeurt per mail en voor 5 november 2018.

Meer over de vacante betrekking

Examenreglement

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een examenreglement goedgekeurd dat de organisatie van alle examens bepaalt. Dat reglement legt de wijze van oproep vast, de samenstelling van de jury, de proeven, het aantal te behalen punten, enz.

Over de organisatie van bepaalde proeven bestaat er eveneens een reglement van orde.