Sectorale comités

Er werd echter bij wet van 24/05/2018 tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegegevensbeschermingsautoriteit, beslist dat 2 sectorale comités tijdelijk behouden zullen worden.

Het sectoraal comité van het Rijksregister zal voortaan ondersteund worden door de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning en het sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid wordt verder ondersteund door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en het eHealthplatform.

De beslissingen die de sectorale comités tussen 01/01/2004 en 24/05/2018 namen, blijven van kracht en kunnen nog steeds geraadpleegd worden.

Toetredingen tot algemene machtigingen blijven nog mogelijk via de administratie van de GBA:

Sectoraal comité van het Rijksregister
Afdeling Sociale Zekerheid van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid

Sectoraal comité voor de Federale Overheid
Statistisch Toezichtscomité

Sectoraal comité van de Kruispuntbank van Ondernemingen