Persberichten

Hieronder vindt u de persberichten van de Privacycommissie.

De Autoriteit informeert: jaarverslag 2011 en infobrochure "cybersurveillance"

22/08/2012
Informatieverstrekking aan het publiek behoort tot de kerntaken van de Autoriteit. Voor de uitvoering hiervan doet de Autoriteit in de eerste plaats een beroep op haar frontoffice, voor eerstelijnsbehandeling van vragen om informatie. Daarenboven onderhoudt zij een website met zowel algemene als gespecialiseerde informatie rond privacy en persoonsgegevensbescherming, die trouwens eind mei 2012 volledig vernieuwd werd. Ten slotte verzorgt de Autoriteit publicaties, waarvan er in augustus 2012 twee verschenen zijn: het jaarverslag 2011 en een informatiebrochure "cybersurveillance".

Politici die online campagne voeren tijdens sperperiode mogen Privacywet niet uit het oog verliezen

10/08/2012
Verschillende Vlaamse media berichtten vandaag over een lacune in de Vlaamse kieswetgeving: drie maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen mogen politici geen reclame verspreiden via de radio, op de televisie en in de bioscopen. Het internet wordt niet vermeld, waardoor online campagnes volgens sommigen dus toegelaten zijn. Hierover oordelen, behoort niet tot de bevoegdheid van de Autoriteit, maar ze wil wel een lans breken voor naleving van de Privacywet door politici die toch zouden besluiten online campagne te gaan voeren. Vooral belangrijk: transparantie naar de kiezer toe.

De nieuwe Facebook privacy policy – laat uw stem horen!

06/06/2012

Half mei publiceerde Facebook herziene privacyregels voor de gebruikers van de socialenetwerksite. Deze regels zijn volgens Facebook transparanter en beter leesbaar dan de vorige, maar dat blijkt niet het geval, althans volgens de Oostenrijkse student Max Schrems, aanvoerder van de ondertussen erg populaire protestbeweging "europe-v-facebook.org". Hij had bijgevolg een campagne opgestart tegen de nieuwe privacyregels, met als bedoeling Facebook te dwingen er een soort van "referendum" over te houden.

Eerste reactie Groep 29 op het nieuwe privacybeleid van Google

28/02/2012
De Groep 29 – de overkoepelende organisatie van EU-privacycommissies, waar de Belgische Autoriteit deel van uitmaakt – heeft vandaag bij monde van de Franse Autoriteit (de "l’Autorité de protection des données nationale de l'informatique et des libertés", afgekort CNIL) een eerste reactie uitgebracht op de voorgestelde wijzigingen aan het privacybeleid van Google. Zij heeft voorlopig vastgesteld dat het nieuwe privacybeleid niet in overeenstemming lijkt met de Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG en toont zich erg bezorgd over de mogelijkheid om de gegevensbestanden van de diverse Google-diensten aan elkaar te linken.

De nieuwe Europese regels rond gegevensbescherming: toelichting bij het voorstel van de Europese Gegevensbeschermingsautoriteit

31/01/2012
Op 25 januari maakte Europees commissaris Viviane Reding haar voorstel voor de nieuwe regels rond gegevensbescherming bekend. Het regelgevende document met de ruimste impact is een verordening ter vervanging van de Europese privacyrichtlijn 95/46/EG. De nieuwe verordening heeft als grootste ambitie de burger beter te beschermen, door een versterking van zijn rechten en een grotere responsabilisering van al wie gegevens verwerkt of dat van plan is.

Studienamiddag "cybersurveillance"

16/12/2011

Wie? De Autoriteit i.s.m. de Vrije Universiteit Brussel - Interdisciplinary Research Group on Law Science Technology & Society (LSTS) en het Centre de Recherche Information, Droit et Société (CRIDS).

Wat? Gedachtewisseling met alle belanghebbenden rond elektronisch toezicht van de werkgever op de werknemer. Programma beschikbaar op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Waarom? Zeer groot belang voor zowel werknemers als werkgevers.

Wanneer? 16 december 2011, 14.00u-18.00u.

Google Street View en privacy: zo eenvoudig kan het zijn

23/11/2011
Bij de eerdere lancering van Google Street View in andere landen ontstond er heel wat bezorgdheid over privacy. Nu de applicatie ook voor België beschikbaar is, bekijkt de Gegevensbeschermingsautoriteit daarom van dichterbij hoe Google de privacy van de gebruikers respecteert. Er werd enkel op beeld vastgelegd wat er te zien is vanaf de openbare weg, de beelden zijn momentopnames (geen live beeldmateriaal dus), gezichten en nummerplaten worden in principe onherkenbaar gemaakt en andere elementen die naar een specifieke persoon zouden kunnen leiden, zoals een huis, kunnen op verzoek eveneens onherkenbaar worden gemaakt.

Pagina's