Persberichten

Hieronder vindt u de persberichten van de Privacycommissie.

Publicatie werkgroep artikel 29 voor de bescherming van persoonsgegevens betreffende zoekmachines

27/11/2014
Op woensdag 26 november hebben de Europese gegevensbeschermings-autoriteiten, verenigd binnen de werkgroep artikel 29, de richtlijnen vastgelegd met het oog op de toepassing van de uitspraak van het Hof van justitie van de EU. Deze richtlijnen bevatten de gemeenschappelijke verklaring van de uitspraak alsook de gemeenschappelijke criteria waarvan de gegevensbeschermings-autoriteiten gebruik zullen maken bij het indienen van een klacht.

Een internationale privacy-sweep brengt bezorgdheden aan het licht rond apps

10/09/2014
Duidelijke en beknopte privacyverklaringen creëren een gevoel van vertrouwen bij de consument en zijn winstgevend volgens de privacycommissies die hebben deelgenomen aan de internationale sweep van dit jaar, waarbij meer dan 1 200 apps onder de loep werden genomen.

Autoriteit lanceert meldingsformulieren voor gegevenslekken

10/06/2014
Door een aanpassing van de telecomwet zijn telecombedrijven voortaan verplicht lekken van persoonsgegevens binnen de 24u te melden bij de Autoriteit en het BIPT. Om de melding van die lekken eenvoudig te laten verlopen, heeft de Autoriteit een meldingsformulier op haar website gepubliceerd. Omdat gegevenslekken steeds vaker voorkomen, lanceert de Autoriteit tegelijk ook een meldingsformulier voor lekken van persoonsgegevens buiten de telecomsector. Zij vindt het immers belangrijk om de impact van dergelijke lekken correct te kunnen inschatten en waar nodig aanbevelingen te formuleren. Bovendien verplicht een dergelijk meldingsformulier verantwoordelijken voor gegevensverwerkingen na te denken over welke gegevens zij verwerken, en hoe die beveiligd zijn.

Autoriteit publiceert jaarverslag 2013

10/06/2014
De Autoriteit heeft haar jaarverslag 2013 gepubliceerd. Om het jaarverslag in te leiden, liet voorzitter Willem Debeuckelaere dit jaar een aantal markante krantentitels voor zich spreken: Edward Snowden, spionage, hacking en gegevenslekken hebben immers onuitwisbare sporen nagelaten. Verder waren camera's, specifiek die met nummerplaatherkenning, een terugkerend onderwerp in de actualiteit van vorig jaar, wat ook weerspiegeld wordt in het aantal nieuwe aangiftes van locaties met camerabewaking: in 2012 waren er dat 3 207, en in 2013 ging het om 3 815. De stijgende trend van de voorgaande jaren wordt dus verdergezet.

Privacytoezichthouders constateren geen overtredingen bij SWIFT

08/05/2014
De Belgische en Nederlandse privacytoezichthouders hebben tijdens hun onderzoek naar de beveiliging van de computernetwerken van de organisatie SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) geen overtredingen van de wettelijke beveiligingseisen geconstateerd.

Privacycommissies nemen apps onder de loep

06/05/2014
De tweede Privacy Sweep van het Global Privacy Enforcement Network (GPEN) zal plaatsvinden tijdens de maand mei 2014. Tijdens de sweep zullen apps onder de loep worden genomen. De resultaten van de sweep van dit jaar zullen worden gebundeld en tegen de herfst worden bekendgemaakt.

Kinderen uit beeld verdwenen?

28/04/2014
‘Het was vooral wennen aan de camera, maar ook omdat ik niet wist hoe het ging verlopen en zo. Ik had ook heel veel stress, omdat ik bang was dat ik heel anders ging doen.’ (Leslie, 12 jaar) Kinderen en jongeren komen in beeld in verschillende media: ze nemen deel aan documentaires en reality-tv, hun verhalen verschijnen in kranten, tijdschriften en online. Zo krijgen ze een stem en de buitenwereld krijgt inkijk in hun leefwereld. Maar hoe vanzelfsprekend is dit? Welke rol spelen journalisten, programmamakers en nieuwsmakers hierbij? De Autoriteit en het Kinderrechtencommissariaat hechten veel belang aan de rechten van kinderen in en door de media. Daarom organiseren we op 28 april de sessie ‘Kinderen uit beeld verdwenen?’ in het Vlaams Parlement.

Autoriteit beantwoordt veelgestelde vragen over drones

22/04/2014
De Autoriteit wordt geconfronteerd met een toenemend aantal privacyvragen over drones, wat niet verbazend is aangezien deze onbemande vliegtuigjes privacyrisico's met zich meebrengen. Mogen drones in België überhaupt gebruikt worden? En welke wetgeving is erop van toepassing? Deze en een heel aantal andere vragen beantwoordt de Autoriteit in de FAQ-rubriek. Belangrijk: de Autoriteit is enkel bevoegd zodra de drone persoonsgegevens verwerkt, wat in de meeste gevallen met een camera zal gebeuren.

Een privacyvriendelijke verkiezingscampagne

07/03/2014
In de aanloop naar de federale, regionale en Europese verkiezingen wil de Autoriteit traditioneel nogmaals toelichten hoe de Privacywet bij het opsturen van verkiezingspropaganda correct moet worden nageleefd.

Autoriteit blijft aandacht vragen voor Europese privacywet

05/12/2013
Morgen debatteren de Europese ministers van Justitie over het voorstel voor een Europese privacywet. De Autoriteit gaf onze Belgische vertegenwoordigers op EU-niveau daarom vandaag in een brief nogmaals argumenten om deze discussie grondig te kunnen voeren. Het voorstel verzwakt de privacybescherming van de Europese burgers immers, en daarom moet elke kans worden aangegrepen om het om te vormen tot een tekst die de Europese burger centraal plaatst in een context van gemeenschappelijke waarden.

Pagina's