Persberichten

Hieronder vindt u de persberichten van de Privacycommissie.

De Autoriteit spreekt zich uit over het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie

16/10/2015
Op 6 oktober 2015 heeft het Europees Hof het mijlpaalarrest in de zaak Schrems uitgesproken met betrekking tot het Safe Harbor.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie deed uitspraak in de zaak Schrems met betrekking tot “safe harbor”

06/10/2015
Op 26 juli 2000 besliste de Europese Gegevensbeschermingsautoriteit dat de Verenigde Staten een gepaste bescherming bieden voor de doorgifte van persoonsgegevens. Op 6 oktober 2015 verklaarde het Hof van Justitie van de Europese Unie die beslissing ongeldig.

De verontrustende resultaten van het onderzoek naar websites en apps voor kinderen

05/10/2015
Een internationaal project waarbij websites en apps voor kinderen onder de loep werden genomen, heeft bezorgdheden aan het licht gebracht over de door de websites & apps verzamelde persoonsgegevens.

De verontrustende resultaten van het onderzoek naar websites en apps voor kinderen

05/10/2015
Een internationaal project waarbij websites en apps voor kinderen onder de loep werden genomen, heeft bezorgdheden aan het licht gebracht over de door de websites & apps verzamelde persoonsgegevens.

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2014

24/06/2015
Op 24 juni 2015, overhandigde de Gegevensbeschermingsautoriteit haar jaarverslag 2014 aan de Kamer, waarna Willem Debeuckelaere en Stefan Verschuere, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Autoriteit, dit verslag voorstelden aan de pers. Markant in 2014 waren de oprichting van een Controleorgaan van het politionele informatiebeheer, het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak “Google Spain” met het daaropvolgend overleg met Google over de rol die zij moeten spelen bij de invoering van het bekrachtigde “recht op vergetelheid” en het aanzienlijk hogere aantal individuele dossiers die de Autoriteit behandelde. Ook het “Ik Beslis”-platform, bestemd voor jongeren en scholen, realiseerde meerdere, bijzondere projecten, waaronder de oprichting van het privacylaboratorium en uitwerken van pedagogisch materiaal.

Op 13 mei heeft de Belgische Autoriteit een eerste principiële aanbeveling aangenomen over Facebook.

16/05/2015
De Autoriteit heeft vastgesteld dat Facebook de persoonsgegevens "verwerkt" van zowel haar leden, gebruikers, als elke internetgebruiker die in contact komt met producten en diensten van Facebook. Facebook doet dit heimelijk: er wordt géén toestemming gevraagd voor die "tracking and tracing" en het gebruik van "cookies". Er worden geen gerichte inlichtingen gegeven. De beschikbare informatie is vaag en laat eigenlijk ongeveer alles toe.

De Privacycommissies zullen de websites en mobiele apps voor kinderen onderzoeken

13/05/2015
De derde privacy-sweep van het Global Privacy Enforcement Network (GPEN) zal plaatsvinden van 11 tot 15 mei 2015 en zal dit jaar 29 autoriteiten verzamelen die de websites en mobiele apps voor kinderen vanuit privacyperspectief zullen onderzoeken

De Autoriteit heeft haar eerste Europese samenwerkingsprocedure als leidende autoriteit afgerond

22/01/2015
Op dinsdag 6 januari 2015, heeft de Autoriteit als leidende autoriteit haar tussenkomst afgerond met betrekking tot de Europese samenwerkingsprocedure voor bindende ondernemingsregels, beter bekend als de “Binding Corporate Rules”, van de onderneming Johnson Controls.

Nieuwe gebruiksvoorwaarden van Facebook: bescherm jouw gegevens!

23/12/2014
Facebook zal vanaf 1 januari zijn gebruiksvoorwaarden aanpassen. Deze minder privacyvriendelijke settings kunnen omzeild worden als je jouw eigen settings zorgvuldig instelt.

De bewakers van het recht op privacy sporen de virtuele appwinkels aan om het vertrouwelijkheidsbeleid verplicht te maken

19/12/2014
Meerdere gegevensbeschermingsautoriteiten namen dit jaar deel aan het internationaal internetonderzoek naar 1200 mobiele apps. De resultaten van dit internetonderzoek zetten deze autoriteiten er toe aan om een open brief te schrijven en te ondertekenen waarin ze benadrukken hoe belangrijk het is om voor iedere app een vertrouwelijkheidsbeleid te hebben.

Pagina's