Persberichten

Hieronder vindt u de persberichten van de Privacycommissie.

De verontrustende resultaten van het onderzoek naar websites en apps voor kinderen

05/10/2015
Een internationaal project waarbij websites en apps voor kinderen onder de loep werden genomen, heeft bezorgdheden aan het licht gebracht over de door de websites & apps verzamelde persoonsgegevens.

De Autoriteit publiceert haar jaarverslag 2014

24/06/2015
Op 24 juni 2015, overhandigde de Gegevensbeschermingsautoriteit haar jaarverslag 2014 aan de Kamer, waarna Willem Debeuckelaere en Stefan Verschuere, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de Autoriteit, dit verslag voorstelden aan de pers. Markant in 2014 waren de oprichting van een Controleorgaan van het politionele informatiebeheer, het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de zaak “Google Spain” met het daaropvolgend overleg met Google over de rol die zij moeten spelen bij de invoering van het bekrachtigde “recht op vergetelheid” en het aanzienlijk hogere aantal individuele dossiers die de Autoriteit behandelde. Ook het “Ik Beslis”-platform, bestemd voor jongeren en scholen, realiseerde meerdere, bijzondere projecten, waaronder de oprichting van het privacylaboratorium en uitwerken van pedagogisch materiaal.

Op 13 mei heeft de Belgische Autoriteit een eerste principiële aanbeveling aangenomen over Facebook.

16/05/2015
De Autoriteit heeft vastgesteld dat Facebook de persoonsgegevens "verwerkt" van zowel haar leden, gebruikers, als elke internetgebruiker die in contact komt met producten en diensten van Facebook. Facebook doet dit heimelijk: er wordt géén toestemming gevraagd voor die "tracking and tracing" en het gebruik van "cookies". Er worden geen gerichte inlichtingen gegeven. De beschikbare informatie is vaag en laat eigenlijk ongeveer alles toe.

De Privacycommissies zullen de websites en mobiele apps voor kinderen onderzoeken

13/05/2015
De derde privacy-sweep van het Global Privacy Enforcement Network (GPEN) zal plaatsvinden van 11 tot 15 mei 2015 en zal dit jaar 29 autoriteiten verzamelen die de websites en mobiele apps voor kinderen vanuit privacyperspectief zullen onderzoeken

De Autoriteit heeft haar eerste Europese samenwerkingsprocedure als leidende autoriteit afgerond

22/01/2015
Op dinsdag 6 januari 2015, heeft de Autoriteit als leidende autoriteit haar tussenkomst afgerond met betrekking tot de Europese samenwerkingsprocedure voor bindende ondernemingsregels, beter bekend als de “Binding Corporate Rules”, van de onderneming Johnson Controls.

Nieuwe gebruiksvoorwaarden van Facebook: bescherm jouw gegevens!

23/12/2014
Facebook zal vanaf 1 januari zijn gebruiksvoorwaarden aanpassen. Deze minder privacyvriendelijke settings kunnen omzeild worden als je jouw eigen settings zorgvuldig instelt.

De bewakers van het recht op privacy sporen de virtuele appwinkels aan om het vertrouwelijkheidsbeleid verplicht te maken

19/12/2014
Meerdere gegevensbeschermingsautoriteiten namen dit jaar deel aan het internationaal internetonderzoek naar 1200 mobiele apps. De resultaten van dit internetonderzoek zetten deze autoriteiten er toe aan om een open brief te schrijven en te ondertekenen waarin ze benadrukken hoe belangrijk het is om voor iedere app een vertrouwelijkheidsbeleid te hebben.

Publicatie werkgroep artikel 29 voor de bescherming van persoonsgegevens betreffende zoekmachines

27/11/2014
Op woensdag 26 november hebben de Europese gegevensbeschermings-autoriteiten, verenigd binnen de werkgroep artikel 29, de richtlijnen vastgelegd met het oog op de toepassing van de uitspraak van het Hof van justitie van de EU. Deze richtlijnen bevatten de gemeenschappelijke verklaring van de uitspraak alsook de gemeenschappelijke criteria waarvan de gegevensbeschermings-autoriteiten gebruik zullen maken bij het indienen van een klacht.

Een internationale privacy-sweep brengt bezorgdheden aan het licht rond apps

10/09/2014
Duidelijke en beknopte privacyverklaringen creëren een gevoel van vertrouwen bij de consument en zijn winstgevend volgens de privacycommissies die hebben deelgenomen aan de internationale sweep van dit jaar, waarbij meer dan 1 200 apps onder de loep werden genomen.

Autoriteit lanceert meldingsformulieren voor gegevenslekken

10/06/2014
Door een aanpassing van de telecomwet zijn telecombedrijven voortaan verplicht lekken van persoonsgegevens binnen de 24u te melden bij de Autoriteit en het BIPT. Om de melding van die lekken eenvoudig te laten verlopen, heeft de Autoriteit een meldingsformulier op haar website gepubliceerd. Omdat gegevenslekken steeds vaker voorkomen, lanceert de Autoriteit tegelijk ook een meldingsformulier voor lekken van persoonsgegevens buiten de telecomsector. Zij vindt het immers belangrijk om de impact van dergelijke lekken correct te kunnen inschatten en waar nodig aanbevelingen te formuleren. Bovendien verplicht een dergelijk meldingsformulier verantwoordelijken voor gegevensverwerkingen na te denken over welke gegevens zij verwerken, en hoe die beveiligd zijn.

Pagina's