Persberichten

Hieronder vindt u de persberichten van de Privacycommissie.

Een onderzoek van gegevensbeschermingsautoriteiten legt een aantal gebreken bloot bij het internet van dingen.

22/09/2016
Een internationaal onderzoek toont aan dat zes op de tien internet-van-dingen-apparaten de verbruiker niet correct informeren over de manier waarop hun persoonsgegevens worden gebruikt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming: Autoriteit lanceert themadossier en stappenplan

16/09/2016
De Autoriteit informeert op haar website over de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Ook stelt ze een stappenplan ter beschikking voor bedrijven en organisaties ter voorbereiding van de implementatie van deze nieuwe verordening.

Autoriteit onderzoekt direct marketing praktijk van Telenet: “opt-in” moet de basis zijn

13/09/2016
De Autoriteit heeft kennis genomen van het voornemen van Telenet om binnenkort te starten met tv-reclame op basis van kijk-en surfgedrag. Zij onderzoekt de zaak verder, maar het is nu reeds duidelijk dat zij niet akkoord kan gaan met de keuze van “opt-out” voor bestaande klanten die Telenet hierbij maakt. De onderhandelingen met Telenet zijn volop aan de gang. Het verbaast de Autoriteit dan ook dat midden deze besprekingen er toch wordt overgegaan tot het aankondigen van de uitrol van het project.

Hof van Beroep wijst eis tegen Facebook af

30/06/2016
Op 29 juni 2016 heeft het Hof van Beroep de kort geding beschikking tegen Facebook vernietigd. Deze juridische procedure werd in juni 2015 opgestart door de Belgische Autoriteit wegens schending door Facebook van de Privacywet. Het Hof van Beroep wijst de initiële vordering van de Autoriteit af op bevoegdheidsgronden. Het hoger beroep van Facebook wordt aldus ingewilligd. In 2017 wordt de procedure ten gronde gevoerd.

Autoriteit publiceert brochure en jaarverslag 2015

09/06/2016
2015 was het jaar waarin de Autoriteit de praktijken van Facebook onder de loep nam. Wat begon met een eenvoudige controle van de algemene voorwaarden van het sociale netwerk, eindigde met en veroordeling van de internetreus in kortgeding. Voorts sprak de Autoriteit zich uit over een aantal belangrijke en actuele thema’s waaronder het toenemend gebruik van cookies en drones, evenals de antiterrorismemaatregelen van de regering Michel I. Verder zag de Autoriteit de stijgende trend in haar individuele beslissingsdossiers herbevestigd. Voor het jongerenplatform ‘ik beslis’ werd 2015 het jaar van het recht op afbeelding. Via een informatieve folder en een lespakket worden jongeren geleerd bewuster én privacyvriendelijker om te gaan met beeldmateriaal.

De Autoriteit betekent het vonnis aan Facebook

04/12/2015
Op 9 november 2015 veroordeelde de rechter Facebook in kortgeding tot de betaling van een dwangsom van 250.000 EUR per dag indien zij het surfgedrag van niet-gebruikers via cookies en social plug-ins blijven volgen. Dit vonnis wordt aan Facebook betekend.

Het vonnis in de zaak Facebook

10/11/2015
Bij vonnis van 9 november 2015 heeft de Voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, zetelend in kortgeding, Facebook Inc., Facebook Ireland Limited en Facebook Belgium BVBA veroordeeld om te stoppen met het registreren via cookies en social plug-ins van het surfgedrag van internetgebruikers uit België die geen Facebook-account hebben.

De Autoriteit spreekt zich uit over het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie

16/10/2015
Op 6 oktober 2015 heeft het Europees Hof het mijlpaalarrest in de zaak Schrems uitgesproken met betrekking tot het Safe Harbor.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie deed uitspraak in de zaak Schrems met betrekking tot “safe harbor”

06/10/2015
Op 26 juli 2000 besliste de Europese Gegevensbeschermingsautoriteit dat de Verenigde Staten een gepaste bescherming bieden voor de doorgifte van persoonsgegevens. Op 6 oktober 2015 verklaarde het Hof van Justitie van de Europese Unie die beslissing ongeldig.

De verontrustende resultaten van het onderzoek naar websites en apps voor kinderen

05/10/2015
Een internationaal project waarbij websites en apps voor kinderen onder de loep werden genomen, heeft bezorgdheden aan het licht gebracht over de door de websites & apps verzamelde persoonsgegevens.

Pagina's