Persberichten

Hieronder vindt u de persberichten van de Privacycommissie.

Resultaat van het onderzoek naar gerichte tv-reclame door Telenet en Proximus

19/07/2017
Proximus en Telenet breiden hun TV-reclameaanbod uit op basis van het persoonlijk kijk- en/of surfgedrag van de klant. De Autoriteit boog zich over deze nieuwe vorm van meer gepersonaliseerde TV-reclame en vond samen met de operatoren het gewenste evenwicht tussen de bedrijfsbelangen en de privacy van de klant. “De operatoren hebben onze opmerkingen ter harte genomen. Wij zijn tevreden met het bereikte resultaat”, zegt Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Autoriteit.

Politie herbekijkt geweigerde toegangen tot Tomorrowland

13/07/2017
De Autoriteit, het comité P, het Controleorgaan op de politionele informatiebeheer, de Federale politie, de Burgemeester van Rumst en het Ministerie van Binnenlandse Zaken hebben op woensdag 12/07/2017 samengezeten om van gedachten te wisselen over de proactieve controle die de Politie op iedere festivalganger uitvoerde.

Autoriteit publiceert activiteitenbrochure en digitale jaarverslag 2016

26/05/2017
De Autoriteit publiceert haar jaarverslag van het voorbije werkingsjaar 2016. De dagelijkse werking van de Autoriteit werd het voorbij jaar gekenmerkt door de voorbereidende werkzaamheden rond de AVG. Maar er stonden ook stevige adviesdossiers op de agenda over actuele thema’s zoals cloud computing, de anti-terrorismemaatregelen en de lage emissiezone van de Stad Antwerpen. De overwinning in kortgeding tegen Facebook werd in 2016 in beroep teruggedraaid. Mede door toedoen van de AVG ziet de Autoriteit het aantal kerndossiers opnieuw stijgen. En het jongerenplatform ‘ik beslis’ stak haar website in een nieuw kleedje en ging aan de haal met de allereerste M-award van Mediawijs voor haar campagne over “het recht op afbeelding.

25 mei 2017: Nog 1 jaar voor de daadwerkelijke toepassing van de Algemene Verordening (AVG) - Autoriteit: "Wel tanden, geen Pitbull"!

25/05/2017
De Algemene Verordening gegevensbescherming, ook gekend als « GDPR », is in werking getreden op 24 mei 2016 maar de daadwerkelijke toepassing is voorzien op 25 mei 2018: nog 1 jaar dus.

Autoriteit publiceert nieuwe aanbeveling over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook via cookies, social plug-ins en pixels

16/05/2017
Op 16 mei 2017 publiceerde de Autoriteit een nieuwe aanbeveling over de verwerking van persoonsgegevens door Facebook via cookies, social plug-ins en pixels. Aanleiding zijn de laatste wijzigingen in het cookiebeleid van Facebook en de manier waarop zij persoonsgegevens verwerkt. De Autoriteit heeft vastgesteld dat Facebook nu nog meer persoonsgegevens verwerkt van zowel gebruikers als niet-gebruikers van Facebook, zonder dat zij daartoe een geldige toestemming bekomt en de andere wettelijke voorwaarden naleeft. De rechtszaak ten gronde tegen Facebook loopt ondertussen verder. Gelijktijdig lopen er verscheidene procedures tegen Facebook bij de overige leden van de Europese Contactgroep van Gegevensbeschermingsautoriteiten, die op 16 mei 2017 een gezamenlijk standpunt hebben ingenomen.

Sectoraal comité machtigt de toegang tot DIV-databank voor politiediensten

22/12/2016
Het Sectoraal comité van de Federale Overheid, opgericht binnen de Autoriteit, heeft vandaag de machtiging verleend die de politie moet toelaten de DIV-databank te raadplegen om geflitste nummerplaten te koppelen aan de eigenaars van de voertuigen.

Richtsnoeren over de Europese verordening goedgekeurd door de Werkgroep Artikel 29

20/12/2016
De Werkgroep van het Artikel 29 besefte al heel snel dat er richtsnoeren nodig zouden zijn in verband met de implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze willen een antwoord bieden op een aantal praktische vragen die verwerkingsverantwoordelijken zich stellen bij de concretisering van de nieuwe privacyverordening.

Het Sectoraal comité buigt zich over de problematiek van machtigingen van de politiediensten

15/12/2016
De Autoriteit nam akte van de 4 arresten van het Hof van Cassatie, vandaag 13 december uitgesproken, die de toegang tot de 'gegevensbank inschrijvingen van voertuigen' door de politiediensten met de bedoeling de eigenaars van voertuigen te vervolgen waarvan een inbreuk op de verkeersveiligheid werd vastgesteld, illegaal verklaren.

De Autoriteit verduidelijkt standpunt over Big Data praktijk van Proximus

24/11/2016
Naar aanleiding van haar standpunt over het aanbieden door Proximus van rapporten op basis van anonieme locatiegegevens van hun eindgebruikers, haalt Matthias Dobbelaere hard uit naar de Autoriteit (Data News 24/11). Hij laat verstaan dat ze haar verantwoordelijkheid in dit dossier niet neemt, gezien ze “niet gehinderd door enige technische kennis […] op enkele uren tijd kan beslissen dat dit geen inbreuk uitmaakt op de Privacywetgeving”. Deze kritiek is niet alleen feitelijk ongefundeerd, ook juridisch wordt de bal volledig misgeslagen.

Google verzamelt gebruiksgegevens van Doubleclick: Hoe jezelf beschermen?

28/10/2016
Naar aanleiding van de berichten dat Google voortaan gegevens van haar gebruikers via partnerbedrijf DoubleClick zal verzamelen wil de Autoriteit informeren over wat gebruikers kunnen doen om zich hiertegen te beschermen.

Pagina's