Persberichten

Hieronder vindt u de persberichten van de Privacycommissie.

Zes maanden AVG: een balans

23/11/2018
Op 25 mei trad de nieuwe Europese privacywetgeving (AVG) in werking. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) kreeg een nieuwe structuur en zag het aantal adviesvragen, informatievragen en klachten buitengewoon toenemen. Bedrijven en organisaties stuurden hun beleid inzake gegevensbescherming bij en de nieuwbakken¬ functionarissen voor gegevensbescherming melden zich massaal aan bij de toezichthouder. Toch blijft de nood aan advies en begeleiding hoog: de GBA publiceert daarom een reeks informatieve filmpjes en maakt ook haar website en jongerenplatform “ik beslis” AVG-conform.

Smartspeelgoed kopen: ja maar met kennis van zaken !

22/11/2018
De feesten komen snel naderbij en dus is de koopjesperiode volop aan de gang! Hebben uw kinderen al hun verlanglijstje afgegeven? Het is dus nu of nooit ! Auto's met afstandbediening, avonturenverhalen, slijm in alle kleuren, ... je krijgt er zowaar hoofdpijn van. En alsof dat nog niet genoeg is, sta je plots oog in oog met het laatste high-tech speelgoed, of beter gezegd «smartspeelgoed». Uw kinderen zijn dol op dit speelgoed dat met het internet verbonden is, maar weet u echt hoe ze werken, hoe uw persoonsgegevens en die van uw kinderen worden verwerkt, hoe u ze moet gebruiken en hoe u ze kunt beveiligen? U leest enkele "intelligente" tips op onze website www.ikbeslis.be.

GBA adviseert opnieuw ongunstig over de registratie van de vingerafdrukken op de elektronische identiteitskaart

29/10/2018
De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) formuleert een advies uit eigen beweging naar aanleiding van de hoorzitting in het parlement over een wetsontwerp dat diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters regelt. Zij bevestigt hierin haar ongunstig advies voor de registratie van vingerafdrukken van de volledige bevolking op de elektronische identiteitskaart. De GBA vraagt de intrekking van deze maatregel zodat eerst een gegevensbeschermingseffectbeoordeling kan plaatsvinden. Bovendien moet worden aangetoond dat ons huidige model van identiteitskaart ontoereikbaar is in de strijd tegen vervalsing.

Europees Hof van Justitie bevestigt bevoegdheid van nationale toezichthouders om op te treden tegen Facebook

06/06/2018
Op 5 juni 2018 deed het Europees Hof van Justitie uitspraak in de zaak Wirtschaftsakademie (C-210/16).

Autoriteit publiceert jaarverslag 2017

02/05/2018
Aan de vooravond van de AVG, die de huidige Autoriteit grondig zal hervormen, presenteert de Autoriteit haar laatste jaarverslag alvorens haar transformatie naar de “Gegevensbeschermingsautoriteit”. Naast de AVG-gerelateerde werkzaamheden, werd 2017 het jaar waarin de Autoriteit zich ongunstig uitsprak over de langdurige bewaring van vingerafdrukken, de rem plaatste op de massale screening van festivalgangers en asielzoekers en pleitte voor een gelimiteerd cameranetwerk voor politiediensten. De Autoriteit publiceerde ook haar Big Data rapport, een leidraad voor toekomstige big data projecten. De toegenomen zichtbaarheid van de Autoriteit resulteerde opnieuw in een stijging van het aantal behandelde dossiers. En op de vernieuwde jongerenwebsite ‘Ik beslis’ werd het lesmateriaal over online media en portretrecht bijgewerkt.

Cambridge Analytica: ook Belgische gebruikers getroffen

05/04/2018
In het licht van het Facebook-schandaal, dat steeds verder uitdijt, blijkt nu ook de data van tienduizenden Belgen in handen te zijn gekomen van het Britse data-analysebedrijf Cambridge Analytica.

Autoriteit formuleert aanbevelingen t.a.v. een zoekmotor voor de verwijdering van URL’s uit diens zoekresultaten

30/03/2018
Ingevolge een klacht uit 2016, publiceert de Autoriteit advies 75/2017 met aanbevelingen voor een zoekmotor voor het verwijderen van URL's uit diens zoekresultaten. De klacht betrof URL’s met onjuiste informatie die de klagers in verband brachten met ernstige feiten waarvoor zij nooit werden vervolgd.

Overwinning voor de Privacycommissie in Facebook procedure

16/02/2018
De rechtbank van eerste aanleg heeft vandaag uitspraak gedaan in het proces ten gronde van de Privacycommissie tegen Facebook.

AVG: “leeftijdsgrens van 13 jaar sluit aan bij de digitale praktijk”

13/02/2018
De Autoriteit ondersteunt de keuze van de Belgische wetgever om de leeftijd voor ouderlijke toestemming onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te verlagen tot 13 jaar. Deze leeftijd sluit beter aan bij de dagdagelijkse praktijk waarbij heel wat jongeren zich reeds vanaf jonge leeftijd online begeven. We mogen hen hierbij geen kansen ontnemen om zich digitaal te ontwikkelen. Maar omdat kinderen zich ook bewust moeten zijn van hun privacy moet de keuze voor 13 jaar gepaard gaan met extra inspanningen om kinderen van jongs af mediawijs gedrag aan te leren.

Dag van de databescherming: de nieuwe privacyregels op kindermaat

29/01/2018
Op 28 januari vieren we jaarlijks de Europese dag van de databescherming. Die staat dit jaar helemaal in teken van de nieuwe Europese privacywet die vanaf 25 mei van toepassing wordt. Omdat kinderen zich steeds jonger en vaker online begeven moet bijzondere aandacht worden gegeven aan de bescherming van hun data. Maar kinderen kunnen zelf ook bijdragen aan een veilige online omgeving, door zich bewust te zijn van de gegevens die ze delen. De Autoriteit en Mediawijs ontwikkelden daarom een educatief pakket dat jongeren spelenderwijs kennis laat maken met de basisprincipes van de nieuwe databeschermingswet. Staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer en Vlaams minister van Cultuur, Media en Jeugd Sven Gatz ondersteunen het initiatief en hebben het nieuw lessenpakket vandaag uitgetest in het Sint-Jan Berchmanscollege in Brussel.

Pagina's