Autoriteit informeert over ontwikkelingen in zaak gegevenslek NMBS

Terug naar overzicht persberichten
3 januari 2013
In de zaak rond het gegevenslek bij de NMBS heeft de Autoriteit een onderzoek ingesteld naar wat er precies gebeurd is. Op vrijdag 4 januari vindt een eerste ontmoeting plaats om af te toetsen wat de oorzaak van het lek was, welke veiligheidsmaatregelen de NMBS neemt om de persoonsgegevens in haar bezit te beschermen, en wat de spoorwegmaatschappij in de toekomst zal doen om dergelijke lekken te voorkomen.

Nadat de Autoriteit de zaak grondig bestudeerd heeft, zal zij beoordelen of de NMBS de Privacywet effectief overtreden heeft. In dat geval maakt zij de zaak aan de procureur des Konings over voor eventuele verdere behandeling voor de rechtbank. Als het tot een rechtszaak komt, zal de rechter uiteindelijk oordelen hoe zwaar de inbreuk op de Privacywet geweest is, en welke sanctie (geldboete) daaraan gekoppeld wordt. De procureur des Konings kan echter ook voor een minnelijke schikking opteren. De Autoriteit zal er in elk geval op toezien dat de informatie bij de NMBS afdoende beveiligd wordt, om gegevenslekken in de toekomst te vermijden.

Personen van wie de gegevens op de lijst van de NMBS stonden kunnen formeel klacht indienen bij de Autoriteit, maar kunnen via de Autoriteit geen schadevergoeding eisen. Dat moet via gerechtelijke weg gebeuren. Wie wil weten of zijn gegevens op de bewuste lijst voorkomen, kan de NMBS contacteren via de klantendienst van NMBS Europe, Bureau B-EU 214 S. 13/6, Hallepoortlaan 40, B - 1060 Brussel, op voorwaarde dat hij een kopie van de voorzijde van zijn identiteitskaart toevoegt aan zijn brief als bewijs van zijn identiteit, zoals vereist door de Privacywet. Niet-relevante gegevens zoals het kaartnummer en de handtekening worden best onleesbaar gemaakt. Dezelfde vraag kan online gesteld worden via het contactformulier op volgend adres: http://www.b-europe.com/Reizen/Praktisch/Contacteer%20ons/Contact.

Tot nog toe ontving de Autoriteit ruim 1 700 klachten en vragen om informatie over de zaak, die gegroepeerd behandeld zullen worden. De betrokken personen zullen op de hoogte worden gehouden van de resultaten van het onderzoek.

Op 4 januari zal het voorzitterschap van de Autoriteit zich vanaf 14u30 beschikbaar houden voor interviews. Voor een interviewaanvraag belt u vanaf dat tijdstip naar het secretariaat van het voorzitterschap (02/274.48.03).

Met vriendelijke groeten

Eva Wiertz