De Autoriteit spreekt zich uit over het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie

Terug naar overzicht persberichten
16 oktober 2015
Op 6 oktober 2015 heeft het Europees Hof het mijlpaalarrest in de zaak Schrems uitgesproken met betrekking tot het Safe Harbor.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft de beschikking van de Gegevensbeschermingsautoriteit dat de Verenigde Staten een passend niveau van bescherming van persoonsgegevens waarborgen, ongeldig verklaard. De argumenten die het Hof bij deze uitspraak aanhaalt zijn in haar persbericht van 6 oktober 2015 te lezen.

De Belgische Autoriteit is bijzonder verheugd met het arrest van het Europees Hof van de Europese Unie, omdat het duidelijk aantoont dat het optreden van nationale onafhankelijke toezichthouders belangrijk is wanneer privacy geschillen geconstateerd worden.

De Autoriteit benadrukt dat het van groot belang is om zo nauw mogelijk met de andere Europese toezichthouders samen te werken. Op donderdag 15 oktober 2015 hebben trouwens alle Europese toezichthouders aan tafel gezeten en uit de discussies is gebleken dat alle toezichthouders ervan overtuigd zijn dat er een collectieve en gemeenschappelijke standpunt ingenomen moet worden. De  desbetreffende collectieve standpunt wordt in een persbericht van de Werkgroep Artikel 29 uiteengezet.

De Autoriteit is ervan bewust dat dit arrest tal van vragen bij organisaties en bedrijven heeft opgewekt en zal ook alles op alles zetten om hierop praktische en correcte antwoorden te kunnen geven. Met het oog hierop wilt ze in eerste instantie op vrijdag 27 november 2015 een Forum organiseren voor advocaten, juristen en academici zodat de gevolgen die dit arrest met zich meebrengt gezamenlijk besproken kunnen worden en hoopt hiermee tot goede en haalbare oplossingen te komen.

Een themablok alsook uitgewerkte FAQ’s met betrekking tot de gegevensdoorgifte binnen en buiten Europa zijn op de website van de Autoriteit terug te vinden.

Vragen? Contacteer Sarah Boulerhcha, communicatieverantwoordelijke

+32 (0)2 274 48 08 of +32(0)473 85 15 97