Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's

De camerawetgeving werd vanaf 25/05/2018 gewijzigd en voorziet niet meer in een aangifte bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. De bewakingscamera’s moeten vanaf nu elektronisch bij de politiediensten aangegeven worden via de website www.aangiftecamera.be.

Diegenen die hun camerabewakingssysteem via het e-loket van de GBA hadden aangegeven, zullen aan deze nieuwe verplichting moeten voldoen tegen 25 mei 2020. Indien u vragen heeft met betrekking tot de aangifte van bewakingscamera’s, dan mag u de helpdesk van Binnenlandse Zaken contacteren :

* helpdeskcamera@eranova.fgov.be

) 02/739 42 80

 

Meer info: bericht van de FOD Binnenlandse Zaken