Mobile mapping

Algemeen

Mobile mapping is een relatief nieuwe technologie, met diverse toepassingsmogelijkheden. Verschillende voorbeelden zijn wellicht al gekend via de media. Zo creëerde de Vlaamse overheid via mobile mapping onder meer een “verkeersbordendatabank”, waarbij ze via de 360°-foto’s de mogelijkheid heeft om via de computer de terreinsituatie te bekijken. Op het vlak van toerisme gebruikt men mobile mapping voor het online verkennen van een bepaalde buurt, stad,… en kunnen de 360°-foto’s gebruikt worden voor navigatie (met name wegenkaarten).

Een specifieke toepassing van mobiele mapping is Google Street View. Beelden van bijvoorbeeld de openbare weg zullen onvermijdelijk personen, voertuigen en woningen bevatten en met andere woorden privacyimplicaties kennen.

Aanbeveling uit eigen beweging inzake Mobile Mapping

Enkele aandachtspunten

Als de personen, voertuigen en woningen op de beelden herkenbaar zijn, wat op digitale beelden zeker mogelijk is, bijvoorbeeld omdat je kan inzoomen, dan is de Privacywet van toepassing.

Meer over toepassing van de Privacywet