Meldformulier voor gegevenslekken

De melding van gegevenslekken bij de Gegevensbeschermingsautoriteit gebeurt via een elektronisch formulier, dat na invulling via een webportaal wordt bezorgd. Let op, formulieren die ons per mail worden bezorgd, zullen niet behandeld worden.

Een gegevenslek melden in 4 stappen:

STAP 1
Ga na of de GBA de bevoegde autoriteit is

Het is belangrijk dat u de gegevenslek bij de juiste bevoegde instantie meldt. Check daarom aan de hand van een beslissingsboom of u de gegevenslek bij de GBA of de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC) moet melden.
Indien u de gegevenslek bij de VTC dient te melden, zal u hier de nodige informatie vinden.
Indien u de gegevenslek bij de GBA dient te melden, volgt u de volgende stappen hieronder.

STAP 2
Download het elektronisch formulier

Vul het onderstaande formulier in. Er is een handleiding beschikbaar over het gebruik van elektronische invulformulieren.

Het formulier is helaas niet te openen via een mobiel toestel. U dient het formulier te openen en in te vullen met een desk- of laptop.

Meldformulier gegevenslekHandleiding elektronische invulformulieren

Het formulier dient in één van de drie landstalen ingevuld te worden. Technische bijlagen bij het aanvraagformulier mogen naast de drie landstalen ook in het Engels opgesteld zijn (andere talen worden niet aanvaard). Indien niet voldaan wordt aan deze taalvereiste zal de aanvraag als onontvankelijk worden beschouwd

STAP 3
Vul het elektronisch formulier in

Vul het gedownloade formulier elektronisch (via uw computer) in. Let op, een met de hand ingevuld en vervolgens gescand formulier zal niet verzonden kunnen worden.

U kunt een draftversie bewaren via de “Opslaan als”-functie, zoals u dit kent van bij gewone PDF-documenten. De definitieve versie kunt u op dezelfde manier opslaan op een locatie die u zelf wenst.

STAP 4
Verzend het ingevulde elektronische formulier via de applicatie

Verzend het ingevulde formulier via ons eforms-webportaal. U ontvangt bij een geslaagde verzending, op het e-mailadres dat u in dit webportaal ingeeft, een mail met een unieke code. Enkel wanneer u deze e-mail ontvangt, is de mededeling van de contactgegevens geslaagd.

Eforms-webportaal