Meer over het recht van verzet

Net om controle van uw persoonsgegevens mogelijk te maken voorziet de Privacywet niet alleen in een recht van toegang, maar ook in een recht van verzet (zie hiervoor artikel 12 van de Privacywet).

Eenieder heeft immers het recht zich te verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens. Dit recht geldt echter niet in alle gevallen en is niet absoluut. Lees daarom zeker verder.

U kan zich altijd verzetten tegen het gebruik van uw gegevens, maar dan moet u daar ernstige redenen voor hebben. U dient met andere woorden uw verzet te motiveren in die zin dat u bijvoorbeeld moet aangeven dat de verwerking voor u nadelige effecten kan hebben.

U kan zich echter wel altijd verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens indien deze verwerking verricht is in strijd met de Privacywet, meer bepaald wanneer gegevens, gelet op het doel van de verwerking, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, wanneer de registratie, de mededeling of de bewaring van de gegevens verboden is of wanneer ze na afloop van de toegestane duur zijn bewaard.