Meer informatie over de Centrale voor Kredieten aan Particulieren

Met hoofdstuk 3 van titel 4 van Boek VII van het Wetboek van economisch recht en het Koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot regeling van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren wordt de werking geregeld van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren.

Deze centrale houdt alle afgesloten kredietovereenkomsten bij. Als u een krediet aanvraagt kan de kredietgever onmiddellijk zien:

  • welke kredieten u heeft lopen;
  • hoeveel kredieten u heeft lopen;
  • of u al dan niet correct afbetaalt.

Zo strijdt de wetgever tegen het opbouwen van een overmatige schuldenlast. De kredieten die worden bijgehouden door de Centrale zijn kredieten die werden afgesloten voor privédoeleinden, zoals hypothecair krediet en consumentenkrediet (zoals bv. leningen op afbetaling, aankopen op afbetaling, kredietkaarten waarvoor een krediet werd geopend).

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren maakt deel uit van de Nationale Bank van België.

De centrale houdt twee grote bestanden bij met gegevens over natuurlijke personen (geen bedrijven) die een kredietovereenkomst hebben afgesloten. Omdat het hier duidelijk gaat om verwerkingen van persoonsgegevens, is ook de AVG van tel en zal de GBA een rol te spelen hebben wanneer er klachten zijn.