MediaWIJS?!

In het kader van het 'ik beslis'-project, dat werd opgestart om specifiek kinderen en jongeren te bereiken, nam uitgeverij Abimo contact op met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Deze uitgeverij is gespecialiseerd in educatieve publicaties en jeugdboeken en verzorgt onder meer de "Lach en leer"-reeks. In deze reeks planden zij een boekje voor kinderen van het vierde tot het zesde leerjaar over internet, chatten, sociale netwerken, … om hun op een speelse manier te leren hoe zij zich in de digitale mediaomgeving het best gedragen. Zij vroegen de Gegevensbeschermingsautoriteit om ondersteuning bij deze uitgave, wat geleid heeft tot een grappig en kleurrijk boekje met als titel "MediaWIJS!? Jong en bewust op internet".

Om een exemplaar te bestellen, kunt u gewoon de klantendienst van Abimo contacteren.