Machtigingen

Verzoeken tot het bekomen van een toegangsmachtiging tot het Rijksregister of tot het bekomen van een uitbreiding van een bestaande machtiging moeten gericht worden aan:
FOD Binnenlandse Zaken Rijksregister
Juridische dienst (RRN-access)
Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel of via mail rrn-access(at)ibz.fgov.be
-----------------------------------------------

De volgende machtigingen zijn niet beschikbaar in het Nederlands:
▶ 2017 : 69
▶ 2018 : 6, 21, 28, 30 en 33