Machtigingen

De machtigingen (beraadslagingen) voor de uitsluitend Nederlandstalige aanvragers (bijvoorbeeld het Vlaams Energieagentschap) of de uitsluitend Franstalige aanvragers (bijvoorbeeld het Ministerie van de Franse Gemeenschap) worden niet langer systematisch vertaald maar enkel op aanvraag.

Pagina's

Verzoeken tot het bekomen van een toegangsmachtiging tot het Rijksregister of tot het bekomen van een uitbreiding van een bestaande machtiging moeten gericht worden aan:
FOD Binnenlandse Zaken Rijksregister
Juridische dienst (RRN-access)
Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel of via mail rrn-access(at)ibz.fgov.be
-----------------------------------------------

De volgende machtigingen zijn niet beschikbaar in het Nederlands:
▶ 2017 : 69
▶ 2018 : 6, 21, 28, 30 en 33