Machtigingen

De machtigingen (beraadslagingen) voor de uitsluitend Nederlandstalige aanvragers (bijvoorbeeld het Vlaams Energieagentschap) of de uitsluitend Franstalige aanvragers (bijvoorbeeld het Ministerie van de Franse Gemeenschap) worden niet langer systematisch vertaald maar enkel op aanvraag.

Pagina's

De volgende machtigingen zijn niet beschikbaar in het Nederlands:
2017: 33 en 43
2018: 12, 15, 19, 23 en 24