Andere nuttige websites

Andere websites van de Gegevensbeschermingsautoriteit

Om bepaalde activiteiten extra in de kijker te plaatsen, beslist de Autoriteit soms om hieraan een aparte, al dan niet tijdelijke website te wijden. Hieronder vindt u de websites die momenteel raadpleegbaar zijn naast onze gewone webstek.

'ik beslis’  anthologie privacy

Nationale en internationale instellingen

Om haar taken naar behoren te kunnen vervullen heeft de Autoriteit vele nationale en internationale contacten. Omdat geautomatiseerde gegevensverwerkingen geen grenzen kennen is de Autoriteit ook aanwezig in allerlei nationale en internationale werkgroepen. Hierdoor is ze niet alleen heel snel op de hoogte van nieuwe gevaren maar wordt er ook nationaal en internationaal afgesproken hoe men daar het beste tegen in kan gaan.

Hieronder vindt u een aantal nuttige links naar websites van organisaties en instellingen die rechtstreeks of onrechtstreeks instaan voor de bescherming van uw persoonsgegevens.

Nationale instellingen

Internationale instellingen