Lijst begunstigden - beraadslaging RR nr. 55/2012

Lijst met instellingen die aan het Sectoraal comité van het Rijksregister een ontvankelijke toetredingsverklaring hebben verstuurd waarmee zij zich aansluiten bij de voorwaarden van beraadslaging RR nr. 55/2012 van 18 juli 2012
DatumBegunstigdePlaats
12/09/2013AML Labo pathologie bvbaAntwerpen
15/07/2013Labo Pathologische Anatomie Charels Karina & Lockefeer FabriceDeurne