Verwerking van persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens

Een verwerking wordt gedefinieerd als een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde middelen.

In de praktijk betekent dit dat bijna elke handeling die verricht wordt met persoonsgegevens via geautomatiseerde /middelen als een “verwerking” wordt beschouwd. Niet enkel de inzameling of de doorgifte, maar dus bijv. ook de loutere opslag is een “verwerking”. Zelfs het “wissen” van gegevens is als een verwerking te beschouwen.

Voorbeelden:
- het verzamelen van klantengegevens via een webpagina om online aankoop te verrichten;
- het bijhouden van systematisch geordende papieren fiches met klantengegevens;
- het digitaal opslaan, raadplegen en beheren van HR-gegevens van uw personeel.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Verwerking van persoonsgegevens