Template

Template

Staat in een biometrische context tegenover het brute biometrische gegeven, zoals de afbeelding van de hand of de digitale vingerafdruk. Een template is een geheel aan gecodeerde informatie, verkregen uit de meeste individuele en unieke kenmerken van een bruut gegeven met de bedoeling de identiteit van een individu te verifiëren of vast te stellen. Wanneer bij een toegangscontrole gebruik wordt gemaakt van biometrie, is het van wezenlijk belang dat niet het brute biometrische gegeven geïnformatiseerd wordt opgeslagen maar wel de template die daaruit werd afgeleid.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Template