Risicobeheer (informatiebeveiliging)

Risicobeheer (informatiebeveiliging)

Risicobeheer identificeert de belangrijkste risico’s, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen de risico’s die moeten worden aangepakt en de aanvaardbare risico’s. Het zet beveiligingsmiddelen in die de gevaren die persoonsgegevens kunnen lopen volgens een prioriteitenschaal behandelen. Het risicobeheersproces vormt een cyclus die herhaald wordt afhankelijk van de bijzondere kenmerken van de systemen en de geïdentificeerde risico’s. Risicobeheer mondt uit in eindprocessen en updating van het beveiligingsbeleid en dikwijls ook in aanpassingen in de organisatie en procedures zodat beter rekening wordt gehouden met nieuwe risico’s en getroffen maatregelen.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Risicobeheer (informatiebeveiliging)