Recht van verzet

Recht van verzet

U kunt u altijd verzetten tegen het gebruik van uw gegevens op voorwaarde echter dat u hiervoor ernstige redenen hebt. U kunt zich niet verzetten tegen een gegevensverwerking wanneer ze door een wet of reglementaire bepaling werd opgelegd of wanneer ze noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract waarbij u een van de partijen bent. Maar u behoudt altijd het recht u te verzetten tegen het onwettig gebruik van uw gegevens en u kunt zich trouwens altijd gratis en zonder rechtvaardiging verzetten als de verwerking van uw gegevens gebeurt voor direct marketingdoeleinden.

Om u te verzetten dient u per brievenpost of fax een gedateerd en ondertekend verzoek vergezeld van een identiteitsbewijs (kopie van uw identiteitskaart bijvoorbeeld) te sturen naar de verantwoordelijke voor de verwerking (een verzoek per e-mail wordt enkel aanvaard met een elektronische handtekening). Het verzoek kan ook ter plaatse overhandigd worden. De verantwoordelijke beschikt over een maand om u te antwoorden. Wanneer hij niet reageert of wanneer zijn antwoord u niet kan overtuigen, kunt u u richten tot de Privacycommissie, die zal proberen te bemiddelen. U kunt ook klacht indienen bij de rechtbank.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Recht van verzet