Recht van verbetering

Recht van verbetering

Iedereen kan kosteloos de onjuiste gegevens die specifiek op hem betrekking hebben, doen verbeteren en andere gegevens doen wissen die irrelevant, onvolledig of verboden zijn of het gebruik van die gegevens verbieden. Indien de verantwoordelijke voor de verwerking niet reageert, kan de betrokkene zich richten tot de Privacycommissie, die een bemiddelingspoging zal opstarten. De betrokkene kan ook klacht indienen bij de gerechtelijke instanties.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Recht van verbetering