Proportionaliteit(sbeginsel)

Proportionaliteit(sbeginsel)

Het proportionaliteitsbeginsel dat vermeld wordt in de Privacywet houdt in dat enkel deze persoonsgegevens mogen verzameld worden die "toereikend, terzake dienend en niet overmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verkregen of waarvoor zij verder worden verwerkt".

Dit houdt in dat enkel relevante en noodzakelijke gegevens mogen verzameld worden. Zo mag een handelaar de naam en het adres van zijn klanten vragen zodat hij facturen kan sturen. Hij heeft in principe niet meteen een reden om ook de geboortedatum of het beroep van zijn klanten te vragen. Voor een school is het niet noodzakelijk om naar het loon van de ouders te vragen. Voor de inschrijving in een openbare bibliotheek is het niet relevant om ook de burgerlijke staat te kennen van diegene die zich inschrijft.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Proportionaliteit(sbeginsel)