Privacycommissie

Privacycommissie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (beter gekend als Privacycommissie) is opgericht door de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (beter gekend als de Privacywet). Op grond van deze Privacywet ziet de Privacycommissie er als onafhankelijke instantie op toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd zodat de privacy van de burgers gewaarborgd blijft.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Privacycommissie