Opt-out

Opt-out

Hiermee kan u, zoals de Privacywet dat eist, u verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Opt-out is dus het omgekeerde van opt-in.
Hier krijgt u eerst ongevraagd een bericht maar met de mogelijkheid u uit te schrijven zodat je deze berichten in de toekomst niet meer ontvangt. Dit systeem wordt alleen toegestaan op voorwaarde dat de afzender uw (e-mail)adres rechtstreeks van u heeft gekregen toen u een product of dienst bij hem kocht, dit (e-mail)adres alleen gebruikt voor gelijkaardige producten of diensten die hijzelf levert en u op het ogenblik dat hij uw(e-mail)adres verkrijgt de mogelijkheid biedt u daartegen kosteloos en op gemakkelijke manier te verzetten. De direct marketingsector richtte bijkomend ook de Robinsonlijsten in.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Opt-out