Modelovereenkomsten

Modelovereenkomsten

Voor de personen die gegevens willen doorgeven buiten de Europese Unie, heeft de Europese Commissie modelovereenkomsten uitgewerkt. Op die manier kan de doorgifte van gegevens gebeuren met eerbiediging van de Europese wettelijke voorwaarden inzake bescherming van persoonsgegevens. Dit betekent dat de ondertekenaars van deze overeenkomsten worden beschouwd als partijen die voldoende garanties bieden voor de bescherming van de privacy.

Zolang de Europese Commissie geen nieuwe modelovereenkomsten aanneemt, blijven de bestaande modelovereenkomsten die werden aangenomen onder Richtlijn 95/45/CE van toepassing. U kan de terminologie van deze modelovereenkomsten aanpassen aan de AVG en de nieuwe verplichtingen die voortvloeien uit artikel 28 AVG incorporeren door middel van een addendum zonder de geldigheid van de modelovereenkomsten aan te tasten.

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.

Subscribe to RSS - Modelovereenkomsten